GDPR

Регламент относно защитата на данните

1.Въведение
Регламентът относно защитата на данните има за цел да защити личните данни, събрани от Ръдозем Нюз (включително посетители на сайта и абонати), съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Този регламент обяснява какви данни се събират, как се използват и споделят, каква се политиката за съхранение и срокове за задържане на данните, как могат да се упражняват правата на потребителите и други съответни детайли.

2.Събиране и използване на данни
Ръдозем Нюз не събира никакви лични данни от посетителите на своя уебсайт, тъй като не изисква никаква регистрация или предоставяне на лична информация.

3.Споделяне на данни
Поради липсата на събиране на лични данни, Ръдозем Нюз не споделя лични данни с трети страни.

4.Съхранение на данни
Тъй като Ръдозем Нюз не събира лични данни от посетителите, не съхранява такива данни.

5.Права на потребителите
Посетителите на уебсайта на Ръдозем Нюз нямат права за упражняване на правата, свързани с личните данни, тъй като не се събират такива данни.

6.Сигурност на данните
Ръдозем Нюз предприема подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията на посетителите и гарантиране на техните права на поверителност.

7.Промени в регламента
Ръдозем Нюз си запазва правото да променя настоящия регламент относно защитата на данните от време на време. Всяка промяна ще бъде публикувана на уебсайта и ще влезе в сила с момента на публикуването.
Това е промененият текст на регламента относно защитата на данните, според вашите указания.